Bijspijkeren in de zomer

Op uw verzoek organiseert Like2Teach in de grote vakantie voor uw leerlingen een summerschool. Dat kan fysiek, bij u op school. Of online. De inhoud stemmen wij af op uw wensen en de behoefte van uw leerlingen. Altijd verzorgd door vakkundige en gekwalificeerde leraren.

De afgelopen periode lag de nadruk op het klaarstomen van de examenkandidaten. Maar er zijn ook leerlingen uit andere jaarklassen, die door Corona achterliggen op de gewenste leercurve.

Met een summerschool op maat kunnen wij helpen om deze leerachterstanden weg te werken. Ze beginnen met een schone lei aan het nieuwe schooljaar. De summerschool kan zowel online als fysiek worden verzorgd. Altijd met ervaren eerstegraads docenten.

Wat wij garanderen
Het onderwijs op onze summerschools wordt uitsluitend gegeven door bevoegde eerstegraads docenten.

  • Een leerachterstand wegwerken gebeurt persoonlijk en op maat: op onze summerschools krijgen leerlingen les in groepjes van 6 tot 7 personen.
  • Een summerschool op maat kan online of fysiek gefaciliteerd worden.
  • Over het aantal uren kan gecommuniceerd worden; wij raden aan te beginnen met een “strippenkaart”, waarmee u 15 lesuren heeft, bijvoorbeeld in een week elke dag 3 lesuren voor een vak.
Maak een afspraak

Structuur summerschool
Een summerschool duurt 5 dagen (maandag t/m vrijdag) met 3 lesuren per dag. Zo blijft het motiverend om in de vakantie te studeren en kan er gemakkelijk buiten de vakantietripjes van de leerlingen gepland worden.

Om de summerschool op maat te maken, vindt er een gesprek plaats tussen de coördinator van Like2Teach en de vakdocent van uw school. De vakdocent geeft precies aan met welke methodes er gewerkt wordt en op welke delen van het programma de leerlingen bijgespijkerd moeten worden. De externe eerstegraads docent maakt vervolgens een lesprogramma voor de summerschool met doelen.

Om te meten of de doelen bereikt zijn, vindt er op de laatste dag van de summerschool een eindtoets plaats. Hiermee kunnen de leerlingen ook de summerschool met een succeservaring afsluiten.

De summerschool kan zowel fysiek als online georganiseerd worden. Online kunnen we gemakkelijk werken via Microsoft Teams/Zoom. Bij een fysieke summerschool is het het meest praktisch als er gewerkt kan worden in een van uw lokalen.

Kosten summerschool
De prijs voor een summerschool van 15 uur voor een groepje leerlingen van maximaal 7 personen bedraagt €1905 exclusief btw.
Mogen we u meer informatie geven?

Graag lichten wij vrijblijvend meer toe, en we zijn benieuwd naar uw vragen.
U kunt voor een (eventueel telefonische) afspraak mailen naar tom@like2teach.nl.

Neem contact op